Εντολές NickServ

Αυτές είναι όλες οι εντολές του NickServ με επεξήγηση για το τι κάνει η κάθε εντολή:

/ns REGISTER [κωδικός] [email] Κατοχυρώνει το ψευδώνυμό σας στη βάση δεδομένων του NickServ.
/ns IDENTIFY [κωδικός] Λέει στον NickServ ότι είστε πραγματικά ο κάτοχος αυτού του ψευδωνύμου.
/ns DROP [κωδικός] Διαγράφει το ψευδώνυμό σας από τη βάση δεδομένων του NickServ.
/ns SHOWEXPIRE [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που απομένει μέχρι να λήξει ένα ψευδώνυμο.
/ns AUTH [κωδικός] Επικυρώνει την κατοχύρωση ή την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ενός ψευδωνύμου.
/ns SENDAUTH Σας στέλνει ένα αντίγραφο του κωδικού επικύρωσης του ψευδωνύμου σας ύστερα από την κατοχύρωση του ή αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσής.
/ns REAUTH Ορίζει έναν κωδικό επικύρωσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ταυτοποιήσετε το ψευδώνυμό σας.
/ns RESTOREMAIL [password] Επαναφέρει την τελευταία επικυρωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ψευδώνυμό σας.
/ns ACCESS ADD [μάσκα] Προσθέτει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.
/ns ACCESS DEL [μάσκα] Διαγράφει μια μάσκα στη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.
/ns ACCESS LIST Εμφανίζει τη λίστα πρόσβασης του ψευδωνύμου σας.
/ns SET PASSWORD [νέος-κωδικός] Αλλάζει τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για να αναγνωριστείτε ως κάτοχος του ψευδωνύμου.
/ns SET LANGUAGE 1 Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες όταν στέλνουν μηνύματα σε σας στα Αγγλικά.
/ns SET LANGUAGE 2 Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες όταν στέλνουν μηνύματα σε σας στα Ελληνικά.
/ns SET URL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση URL που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.
/ns SET EMAIL [διεύθυνση] Συσχετίζει τη διεύθυνση e-mail που θα δώσετε, με το ψευδώνυμό σας.
/ns SET INFO [κείμενο] Ορίζει το κείμενο που θα εμφανίζεται στην εντολή INFO.
/ns SET KILL ON Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET KILL QUICK Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας σε 20 δευτερόλεπτα.
/ns SET KILL IMMED Ενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας κατευθείαν.
/ns SET KILL OFF Απενεργοποιεί την αυτόματη προστασία με αποσύνδεση για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET SECURE ON Ενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET SECURE OFF Απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασφάλειας του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET PRIVATE ON Ενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET PRIVATE OFF Απενεργοποιεί την επιλογή ιδιώτευσης του NickServ για το ψευδώνυμό σας.
/ns SET NOOP ON Ενεργοποιεί την επιλογή χωρίς-op του NickServ.
/ns SET NOOP OFF Απενεργοποιεί την επιλογή χωρίς-op του NickServ.
/ns SET HIDE EMAIL ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.
/ns SET HIDE EMAIL OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της διεύθυνσης e-mail σας.
/ns SET HIDE USERMASK ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.
/ns SET HIDE USERMASK OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη της τελευταίας διεύθυνσης με την οποία συνδεθήκατε.
/ns SET HIDE QUIT ON Ενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.
/ns SET HIDE QUIT OFF Απενεργοποιεί την απόκρυψη του τελευταίου μηνύματος αποσύνδεσης.
/ns SET TIMEZONE [UTC-διαφορά] Ορίζει την διαφορά ώρας που θα χρησιμοποιείτε μεταξύ της τοπικής ώρας και της UTC (Universal Coordinated Time, γνωστή και ως GMT, Greenwich Mean Time) από έναν ολόκληρο αριθμό από ώρες ή ένα αλφαρηθμητικό της μορφής hh:mm.
/ns SET TIMEZONE [όνομα ζώνης] Ορίζει την διαφορά ώρας (ζώνη) που θα χρησιμοποιείτε, όπως GMT ή EDT.
/ns SET TIMEZONE DEFAULT Ορίζει την διαφορά ώρας (ζώνη) που θα χρησιμοποιείτε να είναι ίδια με αυτή των υπηρεσιών.
/ns UNSET URL Σας επιτρέπει να διαγράψετε το URL που έχει συσχετιστεί με το ψευδώνυμό σας.
/ns UNSET INFO Σας επιτρέπει να διαγράψετε το πληροφοριακό κείμενο που έχει συσχετιστεί με το ψευδώνυμό σας.
/ns RECOVER [ψευδώνυμο] [κωδικός] Σας επιτρέπει να πάρετε πίσω το ψευδώνυμό σας αν κάποιος άλλος το χρησιμοποιεί.
/ns RELEASE [ψευδώνυμο] [κωδικός] Απελευθερώνει κάθε κατακράτηση του ψευδωνύμου σας από τον NickServ εξ’ αιτίας αυτόματης αποσύνδεσης ή της χρήσης της εντολής RECOVER.
/ns GHOST [ψευδώνυμο] [κωδικός] Διακόπτει μια εικονική σύνδεση με το ψευδώνυμό σας.
/ns INFO [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου.
/ns INFO [ψευδώνυμο] [ALL] Εμφανίζει όλες πληροφορίες για το ψευδώνυμο που θα δώσετε, όπως τον κάτοχο του ψευδωνύμου, την τελευταία διεύθυνση και ώρα σύνδεσης και τις επιλογές του ψευδωνύμου, άσχετα αν αυτές αποκρύπτονται ή όχι.
/ns LISTCHANS Εμφανίζει την λίστα με τα ψευδώνυμα και τον συνολικό αριθμό καναλιών που έχετε κατοχυρώσει με το ψευδώνυμό σας.
/ns STATUS [ψευδώνυμο(α)] [ψευδώνυμο(β)]… Σας ενημερώνει για το αν ο χρήστης που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο που δώσατε, έχει αναγνωριστεί σαν κάτοχός του.

Advertisement

HOWTO: Drop Nickname

Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε να διαγράψετε το ψευδώνυμό σας, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε δύο (2) βασικές εντολές, τις οποίες προϋποθέτει η διαγραφή του. Πρώτο και κύριο, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το ψευδώνυμο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, και αυτό γίνεται γράφοντας στο IRC:  /Nickname ψευδώνυμο

Παράδειγμα: /Nickname Giwrgos

Στη συνέχεια χρειάζεται να σας αναγνωρίσει ο NickServ για να εμφανιστείτε ως ο κάτοχος του ψευδωνύμου, θα το πραγματοποιήσετε πληκτρολογώντας :   /NickServ ID κωδικός ή  /IDENTIFY κωδικός

Παράδειγμα:  /NickServ ID 3823tgew ή /IDENTIFY 3823tgew.

Εφόσον λοιπόν, εκτελέσετε τις παραπάνω εντολές με επιτυχία, το μόνο που μένει να κάνετε είναι να διαγράψετε το ψευδώνυμό σας με τον εξής τρόπο:  /NickServ DROP κωδικός.

Παράδειγμα:  /NickServ DROP 3823tgew

Αμέσως μετά θα λάβετε ως απάντηση:  -NickServ- Your nickname has been dropped.

Aυτό σημαίνει πως η διαγραφή ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το ψευδώνυμο είναι διαθέσιμο να το κατοχυρώσει κάποιος άλλος.

HOWTO: Register Nickname

Αρχικά, για να μπορέσετε να κατοχυρώσετε ένα ψευδώνυμο πρέπει να σιγουρευτείτε πως δεν ανήκει σε κάποιον άλλο χρήστη. Θα το διαπιστώσετε με την εντολή:  /NickServ INFO nickname

Παράδειγμα:  /NickServ INFO Giwrgos

Εαν λάβετε ως απάντηση:  -NickServ- Nickname Giwrgos isn’t registered ή -NickServ- Το ψευδώνυμο Giwrgos δεν είναι κατοχυρωμένο, σημαίνει πως το ψευδώνυμο δεν είναι κατοχυρωμένο και μπορείτε να συνεχίσετε για να το αποκτήσετε. Συνεπώς  γράφετε:  /Nickname ψευδώνυμο.

Παράδειγμα:  /Nickname Giwrgos

Έπειτα γράφετε:  /NickServ REGISTER  <κωδικός> <email>.  Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς) και να τον γνωρίζεται αποκλειστικά και μόνο εσείς. Επίσης, το email θα πρέπει να ισχύει και να μπορείτε να το διαβάσετε, διότι θα σας χρειαστεί στη συνέχεια για την ενεργοποίηση του ψευδωνύμου.

Παράδειγμα:  /NickServ REGISTER 3823tgew Giwrgos@hotmail.com

Ύστερα, διαβάζετε το email σας γιατί θα σας έχει αποσταλεί ένας κωδικός ενεργοποίησης σε μορφή αριθμών για το ψευδώνυμο και το πληκτρολογείτε στο IRC:  /ΝickServ AUTH κωδικός-ενεργοποίησης.

Παράδειγμα:  /NickServ AUTH 340867

Αξίζει να σημειωθεί πως τον κωδικό που επιλέξετε για το ψευδώνυμό σας πρέπει να τον θυμόσαστε  κατά γράμμα διότι παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο τον γράψατε.

Παράδειγμα: Ο κωδικός 3823tgew σε σχέση με τον 3823tGeW δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ίδιος διότι ο πρώτος είναι γραμμένος με μικρά γράμματα σε αντίθεση με τον δεύτερο ο οποίος είναι γραμμένος με κεφαλαία. Γι’αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα τον γράψετε.

Τέλος, για να μπορέσει ο NickServ να σας αναγνωρίσει ως τον πραγματικό κάτοχο του ψευδωνύμου, κάθε φορά που θα συνδέεστε θα πρέπει να γράφετε:  /NickServ ID κωδικός ή /IDENTIFY κωδικός , όποιο σας βολεύει περισσότερο.

Παράδειγμα:  /NickServ ID 3823tgew ή /IDENTIFY 3823tgew.

..εφόσον ακολουθήσετε και εκτελέσετε βήμα προς βήμα τις παραπάνω διαδικασίες, δεν απομένει να κάνετε κάτι περαιτέρω,  θα είστε έτοιμοι, όσων αφορά την κατοχύρωση του ψευδωνύμου.