Η εντολή Ignore

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει ν’ αγνοήσεις διάφορους τύπους μηνυμάτων από τους χρήστες.

Μπορείς είτε να επιλέξεις ν’ αγνοήσεις εντελώς ή και συγκεκριμένα μηνύματα από ένα χρήστη.

nick!userid@host, private, invite, ctcp

Η σύνταξη της εντολής είναι: /ignore [-lrpcntikdwxu#] <on|off|nick/address> [type] [network]

Όπου p = private, c = channel, n = notice, t = ctcp, i = invite, k = control codes, d = dccs.

Επίσης:

Με το -uX μπορούμε όπου X να συμπληρώσουμε τα δευτερόλεπτα μετά τα οποία θέλουμε ν’ αφαιρεθεί το ignore αυτόματα.

Με το -r αφαιρούμε ένα ignore που έχουμε βάλει. Αν δεν συμπληρώσουμε ψευδώνυμο ή διεύθυνση, τότε αδειάζει όλη την λίστα των ignores.

Με το -x εξαιρούμε μια διεύθυνση/ψευδώνυμο από ένα γενικότερο ignore.

Με το -l μπορούμε να δούμε την λίστα των ignore που έχουμε βάλει.

Με το -w κάνουμε το ignore να λειτουργεί σε οποιοδήποτε δίκτυο.

Τα ignore flags μπορούν να δουλέψουν και συνδυαστικά, πχ:

/ignore Nick : Αγνοούμε εντελώς ένα ψευδώνυμο

/ignore -p Nick : Αγνοούμε τα prive από ένα ψευδώνυμο (στα κανάλια βλέπουμε κανονικά τι γράφει).

/ignore -c Nick : Αγνοούμε τα μηνύματα που στέλνει στα κανάλια ένα ψευδώνυμο (τα prive τα βλέπουμε κανονικά)

/ignore -nptikd Nick : Αγνοούμε τα notice, τα prive, τα ctcp, τα invites, τα control codes και τα dccs από ένα ψευδώνυμο.

Σημείωση: Αν έχουμε ανοιχτό παράθυρο με κάποιον, τα μηνύματά του δεν θ’ αγνοούνται ακόμα και αν η διεύθυνσή του υπάρχει στην ignore list.

Advertisement

Βασικές εντολές IRC

Αυτές είναι όλες οι βασικές εντολές IRC. Θα σας φανούν χρήσιμες στα πρώτα σας βήματα!

/Join #Κανάλι Μπαίνεις στο συγκεκριμένο κανάλι.

/Part #Κανάλι Βγαίνεις από το συγκεκριμένο κανάλι.

/Part #Κανάλι <αιτία> Βγαίνεις από το συγκεκριμένο κανάλι με μία αιτία.

/List Σου εμφανίζεται η λίστα με όσα κανάλια έχουν έστω και έναν χρήστη μέσα εκείνη τη στιγμή.

/List *<λέξη>* Π.χ. /List *chat* Σου εμφανίζεται η λίστα με όσα κανάλια έχουν την λέξη chat μέσα σε αυτά και έχουν έστω και έναν χρήστη μέσα εκείνη τη στιγμή.

/Links Εμφανίζει τη λίστα με τούς IRC servers στο δίκτυο που είστε συνδεδεμένος.

/Me <μήνυμα> Λέει στο συγκεκριμένο κανάλι ή παράθυρο σχετικά με το τι κάνετε.

/Ame <μήνυμα> Λέει σε όλα τα κανάλια ή παράθυρα σχετικά με το τι κάνετε.

/Amsg <μήνυμα> Στέλνει ένα μήνυμα όλα τα κανάλια που είστε.

/Whois <ψευδώνυμο> Δείχνει πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη αν αυτός είναι στο IRC εκείνη τη στιγμή.

/Nick <ψευδώνυμο> Αλλάζει το ψευδώνυμο σας σε ένα καινούργιο.

/Quit <αιτία> Αυτή η εντολή σας αποσυνδέει από το IRC προβάλλοντας ως αιτία της αποχώρησης σας το μήνυμα που θέσατε.

/Away <μήνυμα> Αφήνει ένα μήνυμα που εξηγεί πως για κάποιον λόγο δεν προσέχετε στο IRC. Αν κάποιος σας στείλει ένα μήνυμα η΄σας κάνει /Whois, βλέπει το μήνυμα που θέσατε ως αιτία, που εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν προσέχετε στο IRC.

/Away Θέτει το /Away <μήνυμα> εκτός λειτουργίας.

/Invite <ψευδώνυμο> #Κανάλι Προσκαλεί τον χρήστη στο κανάλι.

/msg <ψευδώνυμο> <μήνυμα> Στέλνει ένα μήνυμα στον συγκεκριμένο χρήστη χωρίς να ανοίξει παράθυρο.

/Query <ψευδώνυμο> <μήνυμα> Στέλνει ένα μήνυμα στον συγκεκριμένο χρήστη ανοίγοντας ένα παράθυρο με αυτόν.

/Topic #Κανάλι <Nέο Topic> Αλλάζει το topic με ένα καινούργιο στο συγκεκριμένο κανάλι.

/Kick #Κανάλι <ψευδώνυμο> Βγάζει προσωρινά τον χρήστη απ’το κανάλι. Εάν θέλετε μπορείτε νά προσθέσετε και μιά αιτία.

/Mode #Κανάλι +o <ψευδώνυμο> Κάνει τον χρήστη διαχειριστή καναλιού (channel operator).

/Mode #Κανάλι +v <ψευδώνυμο> Δίνει voice (+) σε έναν χρήστη.

Οι παραπάνω εντολές /Mode… για να βγούν εκτός λειτουργίας ή να πάρεις το op (@) από κάποιον χρήστη, δεν έχουν παρά να γραφούν ακριβώς το ίδιο με την μόνη διαφορά αντί για + μπροστά από το είδος Mode που θέσατε να μπει ένα – .

HOWTO: Drop Nickname

Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε να διαγράψετε το ψευδώνυμό σας, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε δύο (2) βασικές εντολές, τις οποίες προϋποθέτει η διαγραφή του. Πρώτο και κύριο, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το ψευδώνυμο το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε, και αυτό γίνεται γράφοντας στο IRC:  /Nickname ψευδώνυμο

Παράδειγμα: /Nickname Giwrgos

Στη συνέχεια χρειάζεται να σας αναγνωρίσει ο NickServ για να εμφανιστείτε ως ο κάτοχος του ψευδωνύμου, θα το πραγματοποιήσετε πληκτρολογώντας :   /NickServ ID κωδικός ή  /IDENTIFY κωδικός

Παράδειγμα:  /NickServ ID 3823tgew ή /IDENTIFY 3823tgew.

Εφόσον λοιπόν, εκτελέσετε τις παραπάνω εντολές με επιτυχία, το μόνο που μένει να κάνετε είναι να διαγράψετε το ψευδώνυμό σας με τον εξής τρόπο:  /NickServ DROP κωδικός.

Παράδειγμα:  /NickServ DROP 3823tgew

Αμέσως μετά θα λάβετε ως απάντηση:  -NickServ- Your nickname has been dropped.

Aυτό σημαίνει πως η διαγραφή ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το ψευδώνυμο είναι διαθέσιμο να το κατοχυρώσει κάποιος άλλος.

HOWTO: Register Nickname

Αρχικά, για να μπορέσετε να κατοχυρώσετε ένα ψευδώνυμο πρέπει να σιγουρευτείτε πως δεν ανήκει σε κάποιον άλλο χρήστη. Θα το διαπιστώσετε με την εντολή:  /NickServ INFO nickname

Παράδειγμα:  /NickServ INFO Giwrgos

Εαν λάβετε ως απάντηση:  -NickServ- Nickname Giwrgos isn’t registered ή -NickServ- Το ψευδώνυμο Giwrgos δεν είναι κατοχυρωμένο, σημαίνει πως το ψευδώνυμο δεν είναι κατοχυρωμένο και μπορείτε να συνεχίσετε για να το αποκτήσετε. Συνεπώς  γράφετε:  /Nickname ψευδώνυμο.

Παράδειγμα:  /Nickname Giwrgos

Έπειτα γράφετε:  /NickServ REGISTER  <κωδικός> <email>.  Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς) και να τον γνωρίζεται αποκλειστικά και μόνο εσείς. Επίσης, το email θα πρέπει να ισχύει και να μπορείτε να το διαβάσετε, διότι θα σας χρειαστεί στη συνέχεια για την ενεργοποίηση του ψευδωνύμου.

Παράδειγμα:  /NickServ REGISTER 3823tgew Giwrgos@hotmail.com

Ύστερα, διαβάζετε το email σας γιατί θα σας έχει αποσταλεί ένας κωδικός ενεργοποίησης σε μορφή αριθμών για το ψευδώνυμο και το πληκτρολογείτε στο IRC:  /ΝickServ AUTH κωδικός-ενεργοποίησης.

Παράδειγμα:  /NickServ AUTH 340867

Αξίζει να σημειωθεί πως τον κωδικό που επιλέξετε για το ψευδώνυμό σας πρέπει να τον θυμόσαστε  κατά γράμμα διότι παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο τον γράψατε.

Παράδειγμα: Ο κωδικός 3823tgew σε σχέση με τον 3823tGeW δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ίδιος διότι ο πρώτος είναι γραμμένος με μικρά γράμματα σε αντίθεση με τον δεύτερο ο οποίος είναι γραμμένος με κεφαλαία. Γι’αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα τον γράψετε.

Τέλος, για να μπορέσει ο NickServ να σας αναγνωρίσει ως τον πραγματικό κάτοχο του ψευδωνύμου, κάθε φορά που θα συνδέεστε θα πρέπει να γράφετε:  /NickServ ID κωδικός ή /IDENTIFY κωδικός , όποιο σας βολεύει περισσότερο.

Παράδειγμα:  /NickServ ID 3823tgew ή /IDENTIFY 3823tgew.

..εφόσον ακολουθήσετε και εκτελέσετε βήμα προς βήμα τις παραπάνω διαδικασίες, δεν απομένει να κάνετε κάτι περαιτέρω,  θα είστε έτοιμοι, όσων αφορά την κατοχύρωση του ψευδωνύμου.