Τέλος εποχής για την ariadni

Μετά από 10+ χρόνια, ένας δίσκος στο μηχάνημα που έτρεχε τα services, την ariadni, χτύπησε το Σάββατο το απόγευμα..

Οπως είχε γίνει και με τη nana, προτίμησα αντί να τον αντικαταστήσω να μεταφέρω το τελευταίο καλό backup των services σ’ένα άλλο σύστημα και η «ariadni» να αναπαυθεί..

Ο δίσκος και το υπόλοιπο hardware θα καταστραφούν/τεμαχιστούν.

Θα δώσουμε τα κομματάκια σε grnet users σαν αναμνηστηκά :-)

Advertisement