Η εντολή Ignore

Αυτή η εντολή σου επιτρέπει ν’ αγνοήσεις διάφορους τύπους μηνυμάτων από τους χρήστες.

Μπορείς είτε να επιλέξεις ν’ αγνοήσεις εντελώς ή και συγκεκριμένα μηνύματα από ένα χρήστη.

nick!userid@host, private, invite, ctcp

Η σύνταξη της εντολής είναι: /ignore [-lrpcntikdwxu#] <on|off|nick/address> [type] [network]

Όπου p = private, c = channel, n = notice, t = ctcp, i = invite, k = control codes, d = dccs.

Επίσης:

Με το -uX μπορούμε όπου X να συμπληρώσουμε τα δευτερόλεπτα μετά τα οποία θέλουμε ν’ αφαιρεθεί το ignore αυτόματα.

Με το -r αφαιρούμε ένα ignore που έχουμε βάλει. Αν δεν συμπληρώσουμε ψευδώνυμο ή διεύθυνση, τότε αδειάζει όλη την λίστα των ignores.

Με το -x εξαιρούμε μια διεύθυνση/ψευδώνυμο από ένα γενικότερο ignore.

Με το -l μπορούμε να δούμε την λίστα των ignore που έχουμε βάλει.

Με το -w κάνουμε το ignore να λειτουργεί σε οποιοδήποτε δίκτυο.

Τα ignore flags μπορούν να δουλέψουν και συνδυαστικά, πχ:

/ignore Nick : Αγνοούμε εντελώς ένα ψευδώνυμο

/ignore -p Nick : Αγνοούμε τα prive από ένα ψευδώνυμο (στα κανάλια βλέπουμε κανονικά τι γράφει).

/ignore -c Nick : Αγνοούμε τα μηνύματα που στέλνει στα κανάλια ένα ψευδώνυμο (τα prive τα βλέπουμε κανονικά)

/ignore -nptikd Nick : Αγνοούμε τα notice, τα prive, τα ctcp, τα invites, τα control codes και τα dccs από ένα ψευδώνυμο.

Σημείωση: Αν έχουμε ανοιχτό παράθυρο με κάποιον, τα μηνύματά του δεν θ’ αγνοούνται ακόμα και αν η διεύθυνσή του υπάρχει στην ignore list.

Advertisement

Βασικές εντολές IRC

Αυτές είναι όλες οι βασικές εντολές IRC. Θα σας φανούν χρήσιμες στα πρώτα σας βήματα!

/Join #Κανάλι Μπαίνεις στο συγκεκριμένο κανάλι.

/Part #Κανάλι Βγαίνεις από το συγκεκριμένο κανάλι.

/Part #Κανάλι <αιτία> Βγαίνεις από το συγκεκριμένο κανάλι με μία αιτία.

/List Σου εμφανίζεται η λίστα με όσα κανάλια έχουν έστω και έναν χρήστη μέσα εκείνη τη στιγμή.

/List *<λέξη>* Π.χ. /List *chat* Σου εμφανίζεται η λίστα με όσα κανάλια έχουν την λέξη chat μέσα σε αυτά και έχουν έστω και έναν χρήστη μέσα εκείνη τη στιγμή.

/Links Εμφανίζει τη λίστα με τούς IRC servers στο δίκτυο που είστε συνδεδεμένος.

/Me <μήνυμα> Λέει στο συγκεκριμένο κανάλι ή παράθυρο σχετικά με το τι κάνετε.

/Ame <μήνυμα> Λέει σε όλα τα κανάλια ή παράθυρα σχετικά με το τι κάνετε.

/Amsg <μήνυμα> Στέλνει ένα μήνυμα όλα τα κανάλια που είστε.

/Whois <ψευδώνυμο> Δείχνει πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη αν αυτός είναι στο IRC εκείνη τη στιγμή.

/Nick <ψευδώνυμο> Αλλάζει το ψευδώνυμο σας σε ένα καινούργιο.

/Quit <αιτία> Αυτή η εντολή σας αποσυνδέει από το IRC προβάλλοντας ως αιτία της αποχώρησης σας το μήνυμα που θέσατε.

/Away <μήνυμα> Αφήνει ένα μήνυμα που εξηγεί πως για κάποιον λόγο δεν προσέχετε στο IRC. Αν κάποιος σας στείλει ένα μήνυμα η΄σας κάνει /Whois, βλέπει το μήνυμα που θέσατε ως αιτία, που εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν προσέχετε στο IRC.

/Away Θέτει το /Away <μήνυμα> εκτός λειτουργίας.

/Invite <ψευδώνυμο> #Κανάλι Προσκαλεί τον χρήστη στο κανάλι.

/msg <ψευδώνυμο> <μήνυμα> Στέλνει ένα μήνυμα στον συγκεκριμένο χρήστη χωρίς να ανοίξει παράθυρο.

/Query <ψευδώνυμο> <μήνυμα> Στέλνει ένα μήνυμα στον συγκεκριμένο χρήστη ανοίγοντας ένα παράθυρο με αυτόν.

/Topic #Κανάλι <Nέο Topic> Αλλάζει το topic με ένα καινούργιο στο συγκεκριμένο κανάλι.

/Kick #Κανάλι <ψευδώνυμο> Βγάζει προσωρινά τον χρήστη απ’το κανάλι. Εάν θέλετε μπορείτε νά προσθέσετε και μιά αιτία.

/Mode #Κανάλι +o <ψευδώνυμο> Κάνει τον χρήστη διαχειριστή καναλιού (channel operator).

/Mode #Κανάλι +v <ψευδώνυμο> Δίνει voice (+) σε έναν χρήστη.

Οι παραπάνω εντολές /Mode… για να βγούν εκτός λειτουργίας ή να πάρεις το op (@) από κάποιον χρήστη, δεν έχουν παρά να γραφούν ακριβώς το ίδιο με την μόνη διαφορά αντί για + μπροστά από το είδος Mode που θέσατε να μπει ένα – .